Σινιοσογλου 5,
Νέα Ιωνία
Τ.Κ 142 34
Τηλ. 210 2794 695
Fax. 210 2711 164